Ημερήσιο αρχείο: 25 Απριλίου, 2024

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με τη με αρ. 13/19-04-2024 Πράξη του προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις και υπεραριθμίες εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης...

ΙΕΠ – Προαναγγελία δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την ένταξη σε Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα δημοσιεύσει στο αμέσως επόμενο διάστημα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα) για...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης μαθητικής εκδρομής του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης «Τυρταίος» στην Αρχαία Ολυμπία

Το 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης «Τυρταίος» προτίθεται να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη-μετακίνηση μαθητών/τριών τωντων Α’, Β΄ και Γ΄ Τάξεων...

Μετάβαση στο περιεχόμενο