Μηνιαίο αρχείο: Μάϊος 2021

Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)

Εγκύκλιος Φ251/61237/Α5/28-05-2021 του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: ΨΞ5546ΜΤΛΗ-ΓΩ3) Με την παρπάνω εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ. Όλοι οι υποψήφιοι για...

Οδηγίες για Διάθεση Self test

Από τη Δευτέρα 31.5.2021 ξεκινά η προμήθεια των selftest  δηλ. Η διάθεση δυο self tests σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές (που κάνουν πρακτική) και διοικητικό προσωπικό...

Τροποποίηση Οργανικών κενών κλ. ΠΕ06 – Διορθωμένος πίνακας αιτούντων βελτίωση θέσης – Οργανικής τοποθέτησης

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, με την υπ’ αριθμ. 10/28-5-2021 Πράξη του, μετά την εξέταση ενστάσεων που υπεβλήθηκαν επί μεταθέσεων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, αποφάσισε την τροποποίηση των οργανικών...

Πρόγραμμα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Δελτίου Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Απόφαση 60008/Α5/27-05-2021 (ΑΔΑ: Ω09Ρ46ΜΤΛΗ-ΜΟΖ) Με την παραπάνω απόφαση: καθορίζεται το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 για τα Ειδικά Μαθήματα και τα Μουσικά Μαθήματα, για...

Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του έτους 2021

Αναρτάται το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 59038/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ...

Κατανομή των υποψηφίων των ΓΕΛ στα εξεταστικά κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2021

Απόφαση 3518/27-05-2021 της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Η κατανομή των υποψηφίων των ΓΕΛ στα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ έτους 2021 είναι...

Κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2021

Απόφαση 3518/27-05-2021 της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Η κατανομή των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2021 της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως ακολούθως:...

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2021

Απόφαση Φ.153 / 52625/Α5/12-05-2021 (ΑΔΑ: 6Γ8Π46ΜΤΛΗ-ΖΧΒ) Αναρτάται απόφαση του ΥΠΑΙΘ του προγράμματος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιων και Γ’ τάξης...

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2021

Απόφαση Φ.153/59660/Α5/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΔ0746ΜΤΛΗ-6ΘΣ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον ορισμό: α) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα...

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2021

Απόφαση Φ253/58879/Α5/25-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΑ2Ο46ΜΤΛΗ-5ΘΖ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2021 ως ακολούθως:     Διαβάστε την...