Εξεταστικά Κέντρα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022

Έγγραφο 104221 /Α5/29 – 08 – 2022 (ΑΔΑ: 9Θ6346ΜΤΛΗ-ΤΞΙ) του ΥΠΑΙΘ Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα Εξεταστικά...