Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Έγγραφο Φ.251/103812/Α5/26-8-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους...