Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022

Έγγραφο 95620/Α5/29 -7-2022 (ΑΔΑ: 9Η2Μ46ΜΤΛΗ-2ΓΨ) του ΥΠΑΙΘ Α. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022: 1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων, 2....