Επαναπροκήρυξη για Απόσπαση Εκπαιδευτικού στο Γραφείο Ν.Υ. ΠΔΕ Αττικής

Έγγραφο 13806/01-08-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΩΞ46ΜΤΛΗ-179) της ΠΔΕ Αττικής Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής καλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών – Πολιτικών...