Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 139560/Δ2/10-11-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 9Ψ2Γ46ΜΤΛΗ-Φ94) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους...