Αποτελέσματα εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003 (άρθρο 29) οι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα...