Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Δημοσιεύτηκε το υπ’ αριθμ Φ.253/91582/Α5/18-08-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΟΧΜ46ΝΚΠΔ-3Ψ5) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευτικών και Αθλητισμού με θέμα:

Α. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2023.
Β. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023.
Γ. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023.

 

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο