Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους: από Τετάρτη 8/11/2023 ώρα 08:00 έως και Παρασκευή 10/11/23 ώρα 13:00.

Οι ενστάσεις (με χειρόγραφη ή ψηφιακή υπογραφή μέσω gov.gr) υποβάλλονται:

α)αυτοπροσώπως ή
β) ηλεκτρονικά στην ΔΔΕ Λακωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lak.sch.gr

 

Δείτε τον πίνακα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο