Επαναπροκήρυξη θέσεων Υποδιευθυντών 2ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό πρωτ. Φ.1.2/5300/24-10-2023 (ΑΔΑ: ΕΒΑ246ΝΚΠΔ-6Φ5) επαναπροκήρυξη – πρόσκληση για την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων. Καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών που επαναπροκηρύσσονται σε σχολικές μονάδες με περισσότερους από 120 και λιγότερους από 270 μαθητές/τριες:

  1. 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
  2. 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ

Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται υπόδειγμα) και οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται:
     Α) με φυσική παρουσία στη ΔΔΕ Λακωνίας ή
     Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dide.lak.sch.gr
από την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη:

 

Συνημμένα έγγραφα:

  1. Αίτηση Υποδιευθυντών
  2. Αίτηση εκπαιδευτικού για ΠΥΜ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΔΕ Λακωνίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο