Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 3ου ΓΕΛ Σπάρτης στα Ιωάννινα

Το 3ο ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος, προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, κατάθεσης κλειστών προσφορών, προκειμένου να του αναθέσει λαμβάνοντας υπ’ όψιν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την διοργάνωση τετραήμερης εκδρομής των μαθητών της Β’ τάξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τ. Β’/ 13-02-2020.

  1. Τόπος προορισμού: Ιωάννινα
  2. Ημερ/νίες πραγματοποίησης: Από Κυριακή 21 Απριλίου έως Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές μέσω email. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την ίδια ημέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο της Διευθύντριας.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο