Ημερήσιο αρχείο: 4 Μαρτίου, 2024

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Ημερήσιου Γυμνασίου Μονεμβασίας «Γιάννης Ρίτσος» στην Πάτρα

Το Ημερήσιο Γυμνάσιο Μονεμβασίας «Γιάννης Ρίτσος» προκηρύσσει πρόσκληση, προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης κλειστών προσφορών, προκειμένου να...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 2ου Γυμνασίου Σπάρτης στην Κέρκυρα

Το 2ο Γυμνάσιο Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, κατάθεσης κλειστών προσφορών, προκειμένου να του αναθέσει...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη μετακίνησης μαθητών/τριών του Γυμνασίου Μολάων στη Σπάρτη

Το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Μολάων προτίθεται να πραγματοποιήσει την προγραμματιζόμενη μετακίνηση των μαθητών/τριων του σχολείου στη Σπάρτη στις 12 Μαρτίου...

Μετάβαση στο περιεχόμενο