Ημερήσιο αρχείο: 22 Μαρτίου, 2024

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης σχολικής εκδρομής του ΓΕΛ Μολάων στο Ναύπλιο

Το Γενικό Λύκειο Μολάων προτίθεται να πραγματοποιήσει σχολικό περίπατο με χρήση μεταφορικού μέσου των μαθητών/τριών όλων των τάξεων του σχολείου...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕΛ Μολάων στη Μονεμβάσια

Το Γενικό Λύκειο Μολάων προτίθεται να πραγματοποιήσει σχολικό περίπατο με χρήση μεταφορικού μέσου των μαθητών/τριών όλων των τάξεων του σχολείου...

Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση, διαμονή και διατροφή σχολικής αποστολής Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων ΠΔΕ Πελοποννήσου στην Κέρκυρα και Λευκάδα

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία – τουριστικές επιχειρήσεις...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Ξηροκαμπίου στη Σπάρτη

Το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου με Λυκειακές Τάξεις  προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας (Γυμνασίου-Λυκείου) στη Σπάρτη την...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Υπ’ αριθμ 29858/Η2/22-3- 2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί...

Μετάβαση στο περιεχόμενο