Ημερήσιο αρχείο: 23 Ιουνίου, 2021

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2021

Έγγραφο Φ.251/72574/Α5/18-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Oι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα διενεργούνται με βάση την αριθμ.Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1538 Β΄/10-12-2002), όπως έχει τροποποιηθεί...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Π.Δ.Ε. και στις Δ.Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 72838/Ε2/18-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Αποσπάσεις στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους...