Ημερήσιο αρχείο: 1 Ιουνίου, 2021

Εγκύκλιος Ενημέρωσης για Εισαγωγή Υποψηφίων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μέσω Πανελλαδικών (Νόμο 4777/2021)

Εγκύκλιος Φ.153/61366/A5/28-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι, στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου...

Επικαιροποίηση Aδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Αναρτάται το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 61743/Ν1/31-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με θέμα «Επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών»...

Πίνακες Τήλε-εξετάσεων ΚΠΓ Περιόδου 2021Α

Έγγραφο 62139 /A5/31-05-2021 του ΥΠΑΙΘ (Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήμα Γ’ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών) Αναρτάται επικαιροποιημένος πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθούν...