Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας μέχρι 31-8-2021

Απόφαση 3366/25-06-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν τεθεί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, σε σχολικές μονάδες, από 1-7-2021 μέχρι...