Ημερήσιο αρχείο: 25 Ιουνίου, 2021

Διαδικτυακή Συζήτηση στο πλαίσιο του Περιφερειακού Φεστιβάλ Μαθητικών Βίντεο «Μαθητικές Cine…ιστορίες για την Επανάσταση του 1821»

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Λακωνίας οργάνωσε σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου περιφερειακό φεστιβάλ μαθητικών ταινιών τεκμηρίωσης μικρού μήκους (βίντεο), με...

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας υποψηφίων για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2021

Εγκύκλιος Φ251/75431/Α5/24-06-2021 (ΑΔΑ: 6Υ5146ΜΤΛΗ-6ΗΙ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Εγκύκλιος Φ152/75432/Α5/24-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΖ146ΜΤΛΗ-0Κ7) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται...