Προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Υποτρόφων Καθιδρύματος Αθ. Ματάλα

Το Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου προκηρύσσει: Α. Τη διενέργεια διαγωνισμού διορισμού υποτρόφων εις βάρος του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του...