Ενημέρωση Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και τις Σχολές Συναρμόδιων Υπουργείων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ

Εγκύκλιος Φ.153/ 61366/A5/28 – 5 – 2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Ενημέρωση Υποψηφίων για Εισαγωγή στα  Α.Ε.Ι....