Ημερήσιο αρχείο: 15 Ιουνίου, 2021

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών Στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην...

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (ΕΠΑΛ)

Έγγραφο Φ.151/70376/Α5/14-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Για το μάθημα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο δίνεται στους υποψήφιους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές...

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

Προκήρυξη 2232.1/42088/2021/11-06-2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ) Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ:...

Μετάβαση στο περιεχόμενο