Ημερήσιο αρχείο: 3 Ιουνίου, 2021

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών – μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών...

Τοποθέτηση – μετάθεση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις και παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας

Απόφαση 3762/03-06-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Αποφασίζουμε: Α. Την τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, χωρίς δαπάνη για το...

Παράταση επικαιροποίησης αδειών Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων

Έγγραφο 63518/02-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η προθεσμία υποβολής της κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την αναγγελία επικαιροποίησης των αδειών...

Μη ανάδειξη νικητών και νικητριών των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Έγγραφο 61734/Δ5/31/05/2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΨΕΖΦ46ΜΤΛΗ-Λ7Β) Για το σχολικό έτος 2020-2021, δεν ανακηρύσσονται νικητές/τριες (1ης,2ης ,3ης θέσης) στα Ατομικά και Ομαδικά αθλήματα,...

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021

Εγκύκλιος Φ.152/ 63727/Α5/02-06-2021του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: Ψ5ΝΓ46ΜΤΛΗ-ΜΤΜ) Σας ενημερώνουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 15-06-2021 μέχρι...