Ημερήσιο αρχείο: 3 Ιουνίου, 2021

Τοποθέτηση – μετάθεση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις και παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας

Απόφαση 3762/03-06-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Αποφασίζουμε: Α. Την τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών, προς το συμφέρον της...

Παράταση επικαιροποίησης αδειών Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων

Έγγραφο 63518/02-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η προθεσμία υποβολής της κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για...

Μη ανάδειξη νικητών και νικητριών των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Έγγραφο 61734/Δ5/31/05/2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΨΕΖΦ46ΜΤΛΗ-Λ7Β) Για το σχολικό έτος 2020-2021, δεν ανακηρύσσονται νικητές/τριες (1ης,2ης ,3ης θέσης)...

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021

Εγκύκλιος Φ.152/ 63727/Α5/02-06-2021του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: Ψ5ΝΓ46ΜΤΛΗ-ΜΤΜ) Σας ενημερώνουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο