Ανακοίνωση αναπροσαρμοσμένων πινάκων και πρόσκληση έκφρασης γνώμης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/5100/16-10-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ0ΓΠ46ΝΚΠΔ-ΟΣΓ) της ΔΔΕ Λακωνίας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας 

Α.  Ανακοινώνουμε τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων:

    1. Υποδιευθυντών/ντριών ανά σχολική μονάδα της ΔΔΕ Λακωνίας,
    2. Υποδιευθυντών/ντριών Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ) της ΔΔΕ Λακωνίας,
    3. Υπεύθυνων Τομέων  ΕΚ της ΔΔΕ Λακωνίας

Β.  Καλούμε τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των αναφερόμενων σχολικών μονάδων και ΕΚ της ΔΔΕ Λακωνίας να εκφράσουν τη γνώμη τους επί των ανωτέρω υποψηφιοτήτων για τη σχολική τους μονάδα ή Ε.Κ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από Τρίτη 17-10-2023 έως και Δευτέρα 23-10-2023 ώρα 15:00.

Οι δεκτοί/ές υποψήφιοι/ες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, από Τρίτη 17-10-2023 έως και Τετάρτη 18-10-2023, υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, το οποίο έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη ΔΔΕ Λακωνίας.

 

Σχετικό έγγραφο:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο