Ενημέρωση Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και τις Σχολές Συναρμόδιων Υπουργείων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ

Εγκύκλιος Φ.153/ 61366/A5/28 – 5 – 2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Ενημέρωση Υποψηφίων για Εισαγωγή στα  Α.Ε.Ι. και τις Σχολές Συναρμόδιων Υπουργείων (Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές, κλπ.) μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.”

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι, στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές των Α.Σ.Σ.Υ., στη σχολή Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας, στη σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και στη Σχολή Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού, μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης) και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση.

 

Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...