Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης υποψήφιων Διευθυντών-ντριών με επαναπροκήρυξη

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/4828/04-10-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Υ2Γ46ΝΚΠΔ-55Α) της ΔΔΕ Λακωνίας

Καλούμε Τους/Τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων που είναι εγγεγραμμένοι στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της ανωτέρω υπ΄ αρ. 10 Απόφασης (αρ. πρωτ. 7048/04-10-2023) του Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για τις σχολικές μονάδες που έχουν προκηρυχθεί με την ανωτέρω υπ. αρ. 9 Προκήρυξη (Φ.1.2/3522/08-10-2023) της Δ.Ε.Ε. Λακωνίας και για τις οποίες πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, καταθέτοντας τη δήλωσή τους σε κλειστό φάκελο στη ΔΔΕ Λακωνίας ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση mail@dide.lak.sch.gr) εντός δύο εργάσιμων ημερών, από Πέμπτη 5-10-2023 ώρα 8:00 μέχρι και Παρασκευή 6-10-2023 ώρα 15:00.

Υποψήφιοι/ες που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον Πίνακα.

 

Σχετικά έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο