Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Π.Δ.Ε. Κρήτης

Από το Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσιεύτηκε το με αριθμ πρωτ. Φ. 11.2/3864/12-04-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ2Τ246ΝΚΠΔ-Δ2Ζ) με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης»

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης για την τριετία από 01-09-2024 έως και 31-08-2027, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 έως Παρασκευή 26 Απριλίου 2024.

 

Σχετικό έγγραφο:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο