Ημερήσιο αρχείο: 13 Αυγούστου, 2021

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος 100322/Ε1/12/8/2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) του Υπουργείου Παιδείας  Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την εγκύκλιο- πρόσκληση, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς...

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος 100505/Ε4/13/8/2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) του Υπουργείου Παιδείας  Το Υπουργείο Παιδείας σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 63 του...

Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (25η εκπαιδευτική σειρά)

Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/45/οικ.16034/11-08-2021 (ΑΔΑ: 682Υ46ΜΤΛ6-01Ι) του Υπουργείου Εσωτερικών Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1728/21/1596122/05-08-2021 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου...

Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και των μεταταγμένων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 100252/E2/12-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΒΩ46ΜΤΛΗ-ΦΦ4) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΧΕΤ.: το υπ’ αριθ. 137644/Ε1/03-09-2015 έγγραφο ΥΠΑΙΘ «Οδηγίες για τη διαδικασία...

Διευκρινήσεις σχετικά με απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020

Έγγραφο 100094/E2/12-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 88045/Ε2/20-7-2021 εγγράφου μας και μετά από ερωτήματα των...

Μετάβαση στο περιεχόμενο