Προσωρινές Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων – Εκπαιδευτικών Διάθεση ΠΥΣΔΕ

Όλοι οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ώστε να αναλάβουν υπηρεσία....