Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Έγγραφο 99696/Ε1/11-8-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, σας...