Ημερήσιο αρχείο: 3 Αυγούστου, 2021

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού 2021

Υ.Α. 95490/Α5/02-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΦ-Ψ46ΜΤΛΗ-0ΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί ΥΑ καθορισμού προγράμματος εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού...

(Ανακοινοποίηση) Τα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ή ανανέωσης άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας

Ξεκίνησε η ανακοίνωση των 11.700 μόνιμων διορισμών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ....

Μετάβαση στο περιεχόμενο