Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Έγγραφο 99696/Ε1/11-8-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Όπως αναφέρθηκε και στο από 11-8-2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση σε ορκωμοσία 11.507 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης», έχει οριστεί ως προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από 11-08-2021 έως και 17-08-2021 (ΣΣ με νεώτερη ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, η καταληκτική ημερομηνία είναι 23-8-2021). Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 μόνο για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός των πυρόπληκτων περιοχών της Επικράτειας.

Είναι, δε, σαφές ότι η φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Π.Ε. ή Δ.Ε. διορισμού είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1) Εκπαιδευτικοί που αδυνατούν να παρουσιαστούν στην περιοχή διορισμού, για σοβαρούς λόγους υγείας είτε λόγω εγκυμοσύνης, λοχείας, οφείλουν να παρουσιαστούν σε Διεύθυνση Π.Ε. ή Δ.Ε., αντίστοιχα, πλησίον του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων αυτών, στην αρμοδιότητα και στη διακριτική ευχέρεια των οποίων έγκειται η όλη διαδικασία, αφού προβούν στον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών των ανωτέρω εκπαιδευτικών, υποχρεούνται να αποστείλουν άμεσα το πρωτόκολλο ορκωμοσίας, την πράξη ανάληψης υπηρεσίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Π.Ε. ή Δ.Ε. όπου διορίσθηκαν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, ενημερώνοντας παράλληλα και τη Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

2) Σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί οι οποίοι πάσχουν από κορωνοϊό COVID -19 και στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης της νόσου αδυνατούν να παρουσιαστούν στην περιοχή διορισμού τους κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί και επιθυμούν παράταση ολίγων ημερών, ο χειρισμός του εν λόγω ζητήματος έγκειται στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης [ύστερα από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό]. Επισημαίνεται ότι κατά την ανάληψη της υπηρεσίας ο εκπαιδευτικός οφείλει σε κάθε περίπτωση να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση μετά των σχετικών ιατρικών εγγράφων, από το περιεχόμενο των οποίων θα αποδεικνύεται ότι δεν προσήλθε στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός της οριζόμενης προθεσμίας επειδή έπασχε από κορωνοϊό COVID -19 ή για συναφή με αυτόν λόγο προστασίας της δημοσίας υγείας.

Υπενθυμίζεται, στο σημείο αυτό, ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.3528/2007 (26 Α’) (περί αξίωσης μισθού) και της παρ.3 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου (περί ανάληψης υπηρεσίας). Ειδικότερα στα εν λόγω άρθρα ορίζεται αντίστοιχα ότι«3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας» και «3. Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας».

Διαβάστε το έγγραφο:

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο