Ημερήσιο αρχείο: 16 Φεβρουαρίου, 2022

Αποφάσεις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Προκήρυξης

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου...

Εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Εντός του Μαρτίου 2022 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η 2η περίοδος εξετάσεων πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ ενώ αντίστοιχα για τις αρχές του ίδιου μήνα προγραμματίζονται οι...

Διόρθωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ

Σχετ.: α)  Το με αριθμ. πρωτ. Φ251/16062/Α5/14-02-2022 (ΑΔΑ:  9ΤΛ146ΜΤΛΗ-ΖΝΥ) έγγραφο β)  Η με αριθμ. πρωτ. 6000/2/6921-ρμβ’/11-02-2022 προκήρυξη διαγωνισμού του Αρχηγείου...

Μετάβαση στο περιεχόμενο