Απουσίες Μαθητών: Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Εγκύκλιος 57181/ΓΔ4/18-05-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας ή σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του ΥΠΑΙΘ πχ συμμετοχή σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

 

Δείτε την εγκύκλιο:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο