ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση για θέσεις Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.

Έγγραφο 61959/26-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ40) του ΥΠΑΙΘ ΑΝΑΚΟΙΝΠΟΙΗΣΗ ΑΔΑ: Ρ7ΑΟ46ΜΤΛΗ-ΥΤ0 Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας ...