Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας

Δημοσιεύτηκε η με υπ’ αριθμ Φ.1.2/5299/24-10-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 9ΥΞΝ46ΝΚΠΔ-ΧΥΕ) της ΔΔΕ Λακωνίας με θέμα: “Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας”

Η επιλογή και τοποθέτηση των παραπάνω Υποδιευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων καθώς και των Υποδιευθυντών/ντριών και Υπευθύνων Τομέων ΕΚ γίνεται για τετραετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31 Ιουλίου 2027, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021. Οι τοποθετούμενοι/ες σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων καθώς και Υποδιευθυντών/ντριών και Υπευθύνων Τομέων ΕΚ.

Οι τοποθετούμενοι/ες Υποδιευθυντές/ντριες και Υπεύθυνοι Τομέων οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα ή ΕΚ τοποθέτησής τους το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους, ήτοι από την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 έως την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023.

Οι Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και οι Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

                                                              

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο