• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

H Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, δια του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων και συναφών δράσεων σε αρχαιολογικούς και μουσειακούς χώρους διοργανώνει επιμορφωτικό εργαστήριο διάρκειας τεσσάρων ωρών, με τίτλο «Σχολείο και Μουσείο σε σχέση αλληλεπίδρασης: Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και μέθοδοι προσέγγισης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης μουσειακών και αρχαιολογικών χώρων», που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Λακωνίας και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 (ώρες 10:00- 14:00) στη Μονεμβασία.

Αναρτάται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση/τοποθέτηση Διοικητικών Υπαλλήλων ή/και Εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ13 κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδα προς ενημέρωσή σας.

Αναρτάται ο Τελικός Πίνακας Μορίων Εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης μετά την υποβολή και των αιτήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την οδηγία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Μετά από την εξέταση των αιτήσεων – ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και διορθώσεων, σας κοινοποιούμε εκ νέου τους πίνακες:
  • Μορίων Μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή
  • Μορίων Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης