• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται η απόφαση διεξαγωγής γραπτού διαγωνισμού για την επιλογή των είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα EUROSCOLA που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 6 Δεκεμβρίου 2018. Τους μαθητές θα συνοδεύσουν τρεις (3) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα ανήκουν στα σχολεία των επιτυχόντων μαθητών.

Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Αναρτάται το υπ' αριθμ. Φ.251/143765/Α5/05-09-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ που αφορά στην επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προς ενημέρωσή σας.

Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2018 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, ορίζεται αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 3 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Αναρτάται το υπ' αριθμ. Φ.11.2/5200/23-8-2018 έγγραφο της ΔΔΕ Λακωνίας που αφορά στην νέα κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και στον καθορισμό δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς ενημέρωσή σας.

Αναρτάται η εγκύκλιος Φ.152/140602/Α5/30-8-2018 σχετικά με «Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2018».