• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας- για την περίοδο 2019-2020

 

Αναρτάται η απόφαση αναγνώρισης τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών ως προς τη συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης

Αναρτάται η προκήρυξη κενών θέσεων στο Μουσικό Γυμνάσιο Σπάρτης με Λ.Τ.

 

Αναρτάται η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20

Σχετικά.