• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Προκηρύσσεται η πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας από την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 έως και την Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00μ.μ.

Αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης και του ΕΠΑΛ Βοιών. 

Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Αναρτώνται οι αποφάσεις ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2018.